Korzyści podatkowe - FUNDACJA ZIELONA LINIA

Fundacja Zielona Linia
Fundacja Zielona Linia
Przejdź do treści
 
Darowizna przekazana na konto Fundacji „Zielona Linia” zgodnie z prawem może zostać odliczona od podatku.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu przekazane na m.in.:
  • na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie

Przedsiębiorstwa takie jak: spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki akcyjne zgodnie z zapisami art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) mają możliwość odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu przekazane na:
  • na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy
  • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.  

 
Więcej informacji na http://poradnik.ngo.pl/darowizny


 
Wróć do spisu treści